πάροδος οδού Σκρα, 12241, ΑΙΓΑΛΕΩ 210 5623560

Το σχολείο μας

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

   Το 2000 με τον νόμο 2817 ξεκίνησαν να λειτουργούν στην Ελλάδα τα Ειδικά Εργαστήρια Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ). Ως σήμερα έχουν ιδρυθεί περίπου 95 ΕΕΕΕΚ σε ολόκληρη τη χώρα και αυτή τη στιγμή λειτουργούν τα 84 αποτελώντας το 75% περίπου των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ΑΜΕΑ. Πρόκειται για σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που υπάγονται στην Επαγγελματική Ειδική Εκπαίδευση και τα οποία απευθύνονται σε μαθητές με σοβαρές μαθησιακές και νοητικές αναπηρίες ή/και  αυτισμό σε τέτοιο βαθμό που δεν μπορούν να παρακολουθήσουν το ΑΠΣ είτε φοιτώντας σε Τμήμα Ένταξης είτε με παράλληλη στήριξη σε γυμνάσιο, αλλά ούτε και στο Ειδικό Γυμνασίο ή το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο (Ε.Ε.Γ. – πρώην ΤΕΕ Ε.Α. Α’ βαθμίδας). Οι μαθητές των ΕΕΕΕΚ μπορεί να έχουν επιπλέον αναπηρίες όπως κινητικές αναπηρίες, σύνδρομα, βαρηκοϊα έως ολική απώλεια ακοής, προβλήματα όρασης έως τύφλωση. Στα ΕΕΕΕΚ μπορούν να εγγραφούν μαθητές που έχουν ολοκληρώσει την Γενική ή την Ειδική Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και μετά από γνωμάτευση των ΚΕΔΔΥ έχει προταθεί η συνέχιση των σπουδών τους σε αυτά, όπου σύμφωνα με το άρθρο 28 του νόμου 4186/17.9.2013 δεν υπάρχει κανένας ηλικιακός περιορισμός προκειμένου για πρώτη εγγραφή σε αυτά και σε αυτά ολοκληρώνεται η συνταγματικά κατοχυρωμένη υποχρεωτική εκπαίδευση. Η φοίτηση σε αυτά περιλαμβάνει 5 τάξεις ενώ προβλέπεται μια επιπλέον τάξη πρακτικής άσκησης, όπως καθορίστηκε από το άρθρο 28. Στους απόφοιτους της Ε’ τάξης αποδίδεται απολυτήριο ολοκλήρωσης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ενώ σε όσους φοιτήσουν επιτυχώς στην τάξη μαθητείας, πτυχίου επιπέδου 2α με δυνατότητα συνέχισης μόνον στις ΣΕΚ Ε.Α. (βλ. ν.4186/2013 άρθρο 28).

    Στα ΕΕΕΕΚ διδάσκονται μαθήματα Γενικής Παιδείας (Γλώσσα, Μαθηματικά, Γυμναστική, Μουσική, Κοινωνική και Επαγγελματική Αγωγή, Πληροφορική), καθώς και εργαστηριακά μαθήματα (Κηπουρική, Μαγειρική, Ζαχαροπλαστική, Αυτόνομη Διαβίωση, Χειροτεχνία, Ξυλουργική, Υδραυλική, Πηλοπλαστική, Κοπτική-Ραπτική, Γουναρική κ.ά.) ανάλογα με τις ειδικότητες που έχουν εγκριθεί στο εκάστοτε ΕΕΕΕΚ. Το ωρολόγιο πρόγραμμα των ΕΕΕΕΚ είναι δημοσιευμένο στα ΦΕΚ 527/2001 και 765/2002, όπως και ο κανονισμός λειτουργίας τους.

    Δεν υπάρχει εγκεκριμένο ενιαίο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών για την λειτουργία των ΕΕΕΕΚ αλλά ακολουθείται ένα γενικό πλαίσιο, το οποίο μεταβάλλεται με δυναμικό τρόπο ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες και τις ιδιαίτερες ικανότητες και χαρακτηριστικά των μαθητών πάντα όμως στα πλαίσια των παραπάνω μαθημάτων. Τούτο συμβαίνει λόγω της ιδιαιτερότητας του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού πλαισίου και συγκεκριμένα λόγω των πολλών και διαφορετικών σοβαρών περιπτώσεων ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών που εντάσσονται σε αυτά. Ακριβώς λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα του εκπαιδευτικού πλαισίου των ΕΕΕΕΚ, δεν υπάρχουν ούτε επίσημα βιβλία στα σχολεία αυτά.

   Στόχος των ΕΕΕΕΚ είναι οι μαθητές να κατακτήσουν γενικές γνώσεις αλλά και δεξιότητες που μπορούν, ανάλογα με τις δυνατότητες κάθε μαθητή, να τους καταστήσουν αυτάρκεις και ισότιμους στην αγορά εργασίας, ως απόφοιτοι της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

  Κατά τη φοίτηση στα ΕΕΕΕΚ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ατομικής υγιεινής και αυτοεξυπηρέτησης. Παράλληλα με αυτές τις δεξιότητες αναπτύσσονται και τεχνικές και επαγγελματικές δεξιότητες.

  Κάθε τμήμα, εκτός από το βασικό εργαστήριο, το οποίο παρακολουθεί από 10 ως 15 ώρες εβδομαδιαίως ανάλογα με την τάξη, παρακολουθεί και άλλα εργαστήρια με σκοπό να αποκτήσουν οι μαθητές πολλαπλές δεξιότητες καθώς και τα μαθήματα Γενικής Παιδείας.

   Βασικός στόχος των ΕΕΕΕΚ είναι να δημιουργήσουν το κατάλληλο εκπαιδευτικό περιβάλλον, ώστε να αναδυθούν οι δυνατότητες των ατόμων με σοβαρές αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε αυτά. Επιδίωξη τους είναι η αξιοποίηση των δυνατοτήτων των μαθητών τους, ώστε να μπορέσουν να ενταχθούν στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο αλλά και να συμμετέχουν στην παραγωγική διαδικασία. Το ζητούμενο είναι να αποκτήσουν γνώσεις που θα τους είναι χρήσιμες, ώστε να καταστούν οι ίδιοι ισότιμα μέλη της κοινωνίας έχοντας αποκτήσει τεχνικές, επαγγελματικές καθώς και κοινωνικές δεξιότητες.

   Ειδικά στο σχολείο μας φοιτούν μαθητές οι οποίοι αρχικά κρίνεται ότι πρέπει να φοιτήσουν σε ΕΕΕΕΚ και επιπλέον έχουν προβλήματα όρασης λιγότερο ή περισσότερο σοβαρά (έως και τύφλωση).