πάροδος οδού Σκρα, 12241, ΑΙΓΑΛΕΩ 210 5623560

Λογοθεραπεία

Τμήμα Λογοθεραπείας

 Ο Λογοθεραπευτής ασχολείται με τις διαταραχές της επικοινωνίας (λεκτικής ή μη λεκτικής, του προφορικού ή γραπτού λόγου) στα παιδιά, τους εφήβους, τους ενήλικες και τους υπερήλικες.

Στόχος του τμήματος είναι να συμβάλουμε μέσω ατομικών ή ομαδικών συνεδριών λογοθεραπείας καθώς και μέσω διεπιστημονικής συνεργασίας και παρεμβάσεων στο χώρο στην κοινωνική αλληλεπιδραση και την επικοινωνία των εφήβων και των νέων που φοιτούν στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. για Ατομα με Προβλήματα Ορασης και Πολλαπλές Αναπηρίες σε στενή συνεργασία με τους γονείς και με όλους τους εκπαιδευτικούς και το υπόλοιπο επιστημονικό προσωπικό.

Το προφίλ του σχολείου μας είναι ιδιαίτερο και οι προκλήσεις μεγάλες. Οι μαθητές μας αντιμετωπίζουν πολλαπλές αναπηρίες αισθητηριακές, γνωστικες και σωματικές. Για το λόγο αυτό έχουν ανάγκη εξατομικευμένης προσέγγισης ως προς την αξιολόγηση και την παρέμβαση των γλωσσικών και επικοινωνιακών τους αναγκών.

Στόχος μας είναι να υποστηρίξουμε μια φιλοσοφία ολικής επικοινωνιάς σε όλες τις πτυχές της σχολικής ζωής (σε όλα τα μαθήματα-εργαστήρια και όλους τους χώρους) που να περιλαμβάνει μερικά ή όλα από τα παρακάτων:

·  προφορική γλώσσα

·  νοηματική γλώσσα

·  απτική νοηματική γλώσσα

·  μορφές εναλλακτικής και υποστηρικτικής επικοινωνίας (χαμηλής ή υψηλής τεχνολογίας-π.χ. πίνακες, βιβλίο ή ηλεκρονική συσκεύη επικοινωνίας)

·  εικόνες

·  σύμβολα (π.χ. makaton, πικτογράμματα)

·  χειρονομίες

·  απτική σήμανση για την προαγωγή της αυτόνομης κινητικότητας και του προσανατολισμού στο χώρο

·  γραπτό λόγο

·  Braille

Βασική φιλοσοφία του τρόπου δουλειά μας:

·  ενθάρρυνση των μαθητών να εξερευνήσουν το περιβάλλον και να τους βοηθήσουμε να συνδέσουν τις εμπειρίες τους ώστε να τους προσδώσουν νόημα μέσω ενεργοποίησης των αισθήσεων (ανάλογα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες κάθε μαθητή: τους ήχους, τις μυρωδιές κ.λ.π.)

·  βιωματική προσέγγιση στον πραγματικό χώρο δράσης και δημιουργίας των μαθητών και με πραγματικά αντικείμενα

·  εγκαθίδρυση ρουτίνων

·  διαθεματική προσέγγιση

 

   Απώτεροι στόχοι για τους μαθητές μας είναι να έρχονται με χαρά στο σχολείο και να μπορούν :

·  να νοηματοδοτούν τις καταστάσεις και μέσω αυτών τον κόσμο γύρω τους

·  να εκφράζουν τις ανάγκες, τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους

·  να αλληλεπιδρούν με τους συμμαθητές τους

·  να δημιουργούν

·  να είναι αυτόνομοι (πρόγραμμα- επικοινωνία- κινητικότητα)

·  να επιλέγουν

·  να νιώθουν ασφάλεια στο χώρο

·  να νιώθουν άνετα και όμορφα στο χώρο

·  να αξιοποιούνται στο μέγιστο οι δυνατότητες τους σε επικοινωνιακό και μαθησιακό επίπεδο.