πάροδος οδού Σκρα, 12241, ΑΙΓΑΛΕΩ 210 5623560

Νοσηλευτής/τρια

Ο ρόλος του Σχολικού Νοσηλευτή

      Η είσοδος των σχολικών νοσηλευτών στα σχολεία έγινε το 1985, με την εισαγωγή του κλάδου των επιμελητών με προσόντα: πτυχίο νοσοκόμων ή βρεφονηπιοκόμων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η τυπική έναρξη του κλάδου των Σχολικών Νοσηλευτών γίνεται το 2000 με την μετονομασία των επιμελητών σε κλάδο «ΠΕ25 Σχολικοί Νοσηλευτές».

    Σήμερα η Σχολική Νοσηλευτική λειτουργεί μόνο στα σχολεία ειδικής αγωγής, δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο για τα γενικά σχολεία.

   Ο σχολικός νοσηλευτής σε ένα σχολείο ειδικής αγωγής φροντίζει:

·         να παρέχει πρώτες βοήθειες στα παιδιά και αντιμετωπίζει αιφνίδιες αδιαθεσίες, ασθένειες και ατυχήματα που συμβαίνουν στο σχολικό περιβάλλον κατά την διάρκεια των μαθημάτων ή των διαλλειμάτων αλλά και κατά την διάρκεια των σχολικών δραστηριοτήτων. Ο σχολικός νοσηλευτής είναι δίπλα στον μαθητή κατά την διακομιδή του σε νοσηλευτικό ίδρυμα καθώς επίσης ενημερώνει την οικογένεια του μαθητή.

·         αναλαμβάνουν το σχολικό έργο μαθητών (φαρμακευτική αγωγή) σε συνεργασία με τον σχολίατρο ή τον προσωπικό γιατρό του κάθε μαθητή με την συναίνεση του γονιού.

·         να συμβάλλει στην προαγωγή της υγείας του σχολικού πληθυσμού με παρακολούθηση της υγείας των μαθητών μέσα από ατομικό πλάνο φροντίδας του κάθε μαθητή,         με έλεγχο του βιβλιαρίου υγεία και εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης.

·         να συμβουλεύει σε θέματα υγιεινής κοινόχρηστων χώρων, ασφάλειας εγκαταστάσεων, επιτηρεί και εισηγείται βελτιώσεις σε θέματα σχολικού περιβάλλοντος (αερισμός, θόρυβος, φωτισμός κλπ)

·         να παρέχει συμβουλές στους μαθητές ώστε να φροντίζουν για την ατομική τους υγιεινή και να προφυλάσσονται από πιθανούς κινδύνους.

·         να σχεδιάζει και εφαρμόζει προγράμματα αγωγής υγείας είτε ατομικά είτε ομαδικά ή ακόμη και για ολόκληρη την σχολική κοινότητα σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς.

·    πολύ σημαντικά είναι επίσης η συμβουλευτική και η ενημέρωση που παρέχει ο Σχολικός νοσηλευτής στους γονείς ώστε να έχουν καλύτερη γνώση της κατάστασης των παιδιών τους ,αφού αυτοί έχουν πιο ολοκληρωμένη εικόνα.