πάροδος οδού Σκρα, 12241, ΑΙΓΑΛΕΩ 210 5623560

Κηπουρικής

   Γενικός σκοπός του εργαστηρίου της Κηπουρικής, μέσω της βιωματικής ενασχόλησης των παιδιών με ειδικές ανάγκες με την καλλιέργεια της γης και την απόκτηση γνωστικών και πρακτικών δεξιοτήτων είναι, η κοινωνικοποίηση αυτών και η συνειδητοποίηση της σχέσης τους με το φυσικό περιβάλλον και τις διαδικασίες παραγωγής.  Η κατανόηση της σχέσης τους με τη φύση και η παραγωγή αγαθών από αυτή, συντελεί στην ισόρροπη ψυχοσωματική και πνευματική τους ανάπτυξη και την ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο. 

   Ειδικότερα στο εργαστήριό μας διδάσκεται η αλυσίδα παραγωγής Καλλιεργώ-Παράγω-Επεξεργάζομαι-Συσκευάζω-Εμπορεύομαι ως ολιστικά δομημένο σύνολο, κατά το οποίο οι μαθητές:

·  Καλλιεργούν κηπευτικά ,ανθοκομικά και αρωματικά φυτά με χρήση υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων. Επίσης, συγκομίζουν ελιές με ελαιόπανα από τα δένδρα που υπάρχουν στο χώρο για παρασκευή ελαιολάδου και βρώσιμων ελιών.

·     Παράγουν προϊόντα από τις παραπάνω καλλιέργειες έτοιμα προς κατανάλωση, ενώ μέρος αυτών προωθείται προς επεξεργασία.

·  Επεξεργάζονται παραγόμενα προϊόντα προς παρασκευή π.χ. ξυδάτων ελιών, αλοιφών και σαπουνιών με βάση το ελαιόλαδο, παρασκευή αιθέριων ελαίων από αρωματικά φυτά, κατασκευές συνθέσεων από καλλωπιστικά φυτά κ.α.

·  Συσκευάζουν επιμελώς όλα τα παραπάνω σε διαθεματική συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα του σχολείου μας και χρήση μόνο φυσικών συντηρητικών.  Οι δε συσκευασίες φιλοτεχνούνται από τα ίδια τα παιδιά.

·     Εμπορεύονται όλα τα παραπάνω με τιμές κόστους ,σε μπαζάρ του σχολείου μας που οργανώνουμε από την αρχή ως το τέλος του έτους ενισχύοντας έτσι τα οικονομικά του σχολείου.

  Σε όλα τα παραπάνω στάδια υπεισέρχεται η έννοια της ανακύκλωσης μέσω της κομποστοποίησης των απορριμμάτων. Η διαχείριση των φυτικών υπολειμμάτων της κηπουρικής και των οργανικών υπολειμμάτων της κουζίνας του σχολείου φέρουν ως αποτέλεσμα ποσότητες οργανικού λιπάσματος που αξιοποιούνται για τη βιολογική λίπανση των καλλιεργειών. 

Από τις παραπάνω διαδικασίες επιτυγχάνονται πολλαπλοί ειδικοί σκοποί προσαρμοσμένοι κάθε φορά στις ιδιαιτερότητες του κάθε παιδιού όπως:

ØΝα αναγνωρίζει και κατηγοριοποιεί τη χρήση και σηµασία των φυτικών, ανθοκομικών και δεντροκομικών προϊόντων.

Ø Να περιγράφει και να προσδιορίζει φυτά και δέντρα.

Ø Να αναγνωρίζει, κατονομάζει και ταξινομεί τα παραγόμενα προϊόντα, σύµφωνα µε τη χρησιµότητά τους στη διατροφή.

Ø Να εντοπίζει, επιλέγει και να διαχωρίζει υλικά και µέσα που χρειάζονται για την καλύτερη άσκηση των εργασιών του.

Ø  Να κατανοήσει, να εκτιµήσει και να αποδεχθεί τη λειτουργία της ελεύθερης αγοράς.

Ø Να αναπτύξει αυτοπεποίθηση, αυτογνωσία µε σκοπό τη σωστή λήψη αποφάσεων για την προσωπική και οικονοµική του ανεξαρτησία.

Ø Να αποκτήσει δεξιότητες και λεπτή κινητικότητα µε διάφορες κατασκευές και παρασκευές προϊόντων.

 

 

 

admin-ajax (7) DSCF1540DSCF1801
DSCF1822 DSCF1821
DSCF1589