πάροδος οδού Σκρα, 12241, ΑΙΓΑΛΕΩ 210 5623560

Ψυχολόγος

Ο ρόλος του Ψυχολόγου

  Ο ρόλος του Ψυχολόγου επικεντρώνεται στη ψυχολογική/ συναισθηματική υποστήριξη των παιδιών τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο.

Στα πλαίσια του κύριου ρόλου, επιδιώκεται η διερεύνηση και η αντιμετώπιση των συναισθηματικών δυσκολιών που πιθανόν συναντούν τα παιδιά στην καθημερινότητά τους.

Επίσης, δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών με στόχο την αποτελεσματική επικοινωνία και βελτίωση της κοινωνικής συμπεριφοράς.

Τέλος, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση η κατανόηση και βελτίωση των ποικίλων συναισθηματικών εκφάνσεων των παιδιών με απώτερο στόχο τη βελτίωση της κοινωνικής ικανότητας και ενίσχυσης της κοινωνικής εικόνας τους.