πάροδος οδού Σκρα, 12241, ΑΙΓΑΛΕΩ 210 5623560

Εργοθεραπεία

Ο/ Η Εργοθεραπευτής/ τρια δουλεύοντας με εφήβους με διαταραχές όρασης και πρόσθετες αναπηρίες:

·    Στοχεύει στην ανάπτυξη, βελτίωση και διατήρηση των δεξιοτήτων (γνωστικών, αισθητικοκινητικών, ψυχοκοινωνικών) που είναι απαραίτητες για την προσαρμογή του μαθητή στο σχολικό περιβάλλον, την παρακολούθηση των μαθημάτων Γενικής Παιδείας καθώς και των εργαστηριακών μαθημάτων.

·     Προωθεί την αυτονομία του μαθητή μέσα από την εκπαίδευση σε συγκεκριμένες δραστηριότητες που αφορούν την καθημερινή του ζωή (ατομική υγιεινή, ένδυση, σίτιση) σε ατομικές συνεδρίες και σε συνεργασία με τους κοινωνιολόγους του σχολείου στο μάθημα της Αυτόνομης Διαβίωσης.

 Οι συνεδρίες εργοθεραπείας γίνονται σε συγκεκριμένη αίθουσα με τη χρήση εξοπλισμού κατάλληλου για μαθητές με προβλήματα όρασης, ώστε να δίνεται βάση στη χρήση αισθήσεων όπως η αφή, η ακοή και η ιδιοδεκτικότητα. Όσοι μαθητές διαθέτουν υπολειμματική όραση τότε αυτή αξιοποιείται μέσα από συγκεκριμένες δραστηριότητες για την περαιτέρω βελτίωση των ικανοτήτων τους. Τις ανάγκες των μαθητών μας καλύπτει 1 εργοθεραπευτής/ τρια αναπληρωτής/ τρια.

DSCN0964