πάροδος οδού Σκρα, 12241, ΑΙΓΑΛΕΩ 210 5623560

2015-16

Βασαρλής Γιώργος: Επιστάτης

Γράψα Σοφία: Καθαρίστρια