πάροδος οδού Σκρα, 12241, ΑΙΓΑΛΕΩ 210 5623560

Διευθυντής

Ο Διευθυντής του Σχολείου

Αφουξενίδης Δημήτριος (ΠΕ03)