πάροδος οδού Σκρα, 12241, ΑΙΓΑΛΕΩ 210 5623560

Φυσικοθεραπεία

Ο/Η φυσικοθεραπευτής/τρια:

  • Αξιολογεί τις κινητικές και λειτουργικές ικανότητες των μαθητών, προσδιορίζει τις ανάγκες τους και καθορίζει τους θεραπευτικούς στόχους με έμφαση σε αυτούς που προάγουν την μαθησιακή ετοιμότητα, την κινητική ανεξαρτησία και την ένταξη του ατόμου στο κοινωνικό περιβάλλον.
  • Xρησιμοποιεί ειδικές μεθόδους και μέσα, εκπαιδεύοντας τους μαθητές, σε ατομική ή ομαδική βάση, στο χώρο του φυσικοθεραπευτηρίου, ή σε άλλους κατάλληλους χώρους, εντός και εκτός σχολείου.
  • Συνεργάζεται με τις συναφείς ειδικότητες του σχολείου (εργοθεραπευτή – εκπαιδευτικό φυσικής αγωγή).
  • Ενημερώνει την οικογένεια για την κινητική εξέλιξη του μαθητή και εισηγείται σε συνεργασία με τον εργοθεραπευτή, τις όποιες εργονομικές διευθετήσεις κρίνονται απαραίτητες για την ανεμπόδιστη παραμονή των μαθητών στο χώρο του σχολείου και την απρόσκοπτη μετακίνηση τους.
  • Προτείνει την προμήθεια βοηθημάτων για τη διευκόλυνση της κινητικής δραστηριότητας και της μαθησιακής ετοιμότητας των μαθητών.

 

DSCN0930DSCN0929