πάροδος οδού Σκρα, 12241, ΑΙΓΑΛΕΩ 210 5623560

Πληροφορική

 Βασικός σκοπός του μαθήματος της πληροφορικής στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. είναι να αποκτήσουν οι μαθητές μία σφαιρική αντίληψη των λειτουργιών του Η/Υ, ανάλογο με τις ιδιαίτερες δυνατότητές τους και σε εύρος όσο το δυνατόν μεγαλύτερο.
Να αποκτήσουν δεξιότητες και γνώσεις χειρισμού προγραμμάτων γενικού χαρακτήρα αλλά και να ενδυναμώσουν την μεθοδικότητά τους.
Το μάθημα πληροφορικής γίνεται με σύγχρονους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, διαδραστικό πίνακα και περιφερειακά (εκτυπωτές, σαρωτές, ηχεία). Οι μαθητές εξοικειώνονται με τους υπολογιστές μαθαίνοντας τον χειρισμό τους. Διδάσκονται επεξεργασία κειμένου, χρήση λογιστικού φύλλου, παρουσιάσεις.
Επίσης εφαρμόζουν πολλές από τις γνώσεις άλλων μαθημάτων στον Η/Υ. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται σαφής η διαθεματικότητα του μαθήματος της πληροφορικής.
Τέλος χρησιμοποιείται λογισμικό για την ακρόαση του κειμένου της οθόνης για τα άτομα που δεν μπορούν να δουν αυτό που γράφουν ή αναζητούν στο διαδίκτυο.
      Οι μαθητές επιδιώκεται:
·       Να μάθουν να αναγνωρίζουν, να κατονομάζουν, να καταδεικνύουν και να περιγράφουν τη λειτουργία των κυριότερων φυσικών μονάδων ενός τυπικού υπολογιστικού συστήματος (κεντρική μονάδα, πληκτρολόγιο, ποντίκι, οθόνη, ηχεία, εκτυπωτής).
·       Να  αντιληφθούν  την σηµασία του Η/Υ να πληροφορηθούν  για τις εφαρμογές  των  Η/Υ στην καθημερινή ζωή και στους  εργασιακούς χώρους,  αλλά  να κατανοήσουν  και  τις επιπτώσεις  από  την αλόγιστη  χρήση τους.
·       Να  χειρίζονται το Λειτουργικό σύστηµα, να μπορούν να χρησιμοποιούν τη ζωγραφική, έναν επεξεργαστή  κειμένου και ένα λογιστικό φύλλο, να  αποκτήσουν  την ικανότητα  να δημιουργούν µια παρουσίαση, και  προγράµµατα πολυµέσων.
·       Να  γράφουν στον Η/Υ  σε γλώσσα Braille (σύστημα γραφής και ανάγνωσης των τυφλών).
·       Να χρησιμοποιούν τον υπολογιστή ως μέσο επικοινωνίας (ηλεκτρονική αλληλογραφία).
·       Να γνωρίσουν τρόπους για την αναζήτηση πληροφοριών από το διαδίκτυο ώστε να έχουν την δυνατότητα πρόσβασης σε νέες πηγές γνώσης.
·       Να μπορούν να αναπτύσσουν δεξιότητες μέσω συγκεκριμένων εργασιών ανά μικρές ομάδες ή και ατομικά.
 

* Σύμφωνα με τα ενδεικτικά (μη εγκεκριμένα/δημοσιευμένα σε ΦΕΚ) αναλυτικά προγράμματα σπουδών (Α.Π.Σ)  & (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) που είναι αναρτημένα στο Π.Ι. για τα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ
 DSCN0958DSCN0944