πάροδος οδού Σκρα, 12241, ΑΙΓΑΛΕΩ 210 5623560

Μουσική Αγωγή

Στα ΕΕΕΕΚ ένα από τα μαθήματα γενικής παιδείας είναι και η Μουσική. Το μάθημα της μουσικής δεν διδάσκεται από μουσικοθεραπευτές αλλά από καθηγητές μουσικής που επιπλέον έχουν τα εκ του νόμου προβλεπόμενα προσόντα Ε.Α.Ε.
Πρωταρχικός σκοπός της Μουσικής στην εκπαίδευση και ιδιαίτερα στην Ειδική αγωγή και Εκπαίδευση είναι η ανάπτυξη της ικανότητας για αισθητική απόλαυση κατά την δημιουργία, την ακρόαση και την εκτέλεση μουσικής. Η μουσική αγωγή αποτελεί διαδικασία ενεργητικής-βιωματικής μάθησης με στόχους που αφορούν τον γνωσιολογικό, τον ψυχοκινητικό και τον συναισθηματικό τομέα.
Ως μάθημα η Μουσική αποσκοπεί στην γενικότερη καλλιέργεια της δημιουργικότητας και της προσωπικότητας των μαθητών. Στα πλαίσια του, τα παιδιά αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, ανακαλύπτουν το περιβάλλον τους, ενισχύουν τις αλληλεπιδράσεις τους με το χώρο, ενθαρρύνονται στις κοινωνικές τους σχέσεις με άλλα παιδιά. Μαθαίνουν να τραγουδούν σωστά ,να αναπτύσσουν την ακουστική τους ικανότητα, να εκτιμούν αισθητικά στοιχεία της μουσικής, να έρχονται σε επαφή με παλαιότερες και νεότερες μορφές της ελληνικής μουσικής παράδοσης, να σχετίζουν τη μουσική με τις άλλες τέχνες, να συνεργάζονται, να γίνονται υπεύθυνοι.

 

DSCN0935 DSCN0943 DSCN0939