πάροδος οδού Σκρα, 12241, ΑΙΓΑΛΕΩ 210 5623560

Μαθηματικά

Σύμφωνα με το ενδεικτικό (μη εγκεκριμένο) διαθεματικό ενιαίο πλαίσιο προγράμματος σπουδών μαθηματικών του 2004 το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Π.Ι., πρώτιστος στόχος και σκοπός της διδασκαλίας της διδασκαλίας των Μαθηματικών στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ είναι η κοινωνική προσαρμογή – ένταξη και η αυτονομία του μαθητή κατά το μέγιστο βαθμό των δυνατοτήτων και ικανοτήτων του.
Τα Μαθηματικά καθιστούν το μαθητή ικανό να εμπλακεί σε κοινωνικές διεργασίες και δραστηριότητες γιατί:
  Είναι απαραίτητα στην καθημερινή ζωή.
  Απαιτούν την ενεργητική συμμετοχή των μαθητών.
•   Αναπτύσσουν την παρατηρητικότητα, την προσοχή και την επιμονή.
  Ασκούν το μαθητή στις λογικές διεργασίες, στη μεθοδική σκέψη και στην εφαρμογή των προτεινόμενων λύσεων.
 Ενισχύεται η συναισθηματική σταθερότητα και η θετική στάση των μαθητών στα Μαθηματικά καθώς, με τη δυνατότητα εξατομίκευσης στο επίπεδο καθενός, μειώνεται η αποτυχία που έχουν εισπράξει στα προηγούμενα σχολικά πλαίσια.
Εφαρμόζονται εξατομικευμένα προγράμματα διδασκαλίας μαθηματικών, προσαρμοσμένα στις ανάγκες και τις δυνατότητες του κάθε μαθητή.
 
Πηγή: http://www.pi-schools.gr/special_education/aps-depps-eeeek.pdf