πάροδος οδού Σκρα, 12241, ΑΙΓΑΛΕΩ 210 5623560

Γλώσσα

Σύμφωνα με το ανεπίσημο (μη εγκεκριμένο/δημοσιευμένο σε ΦΕΚ) διαθεματικό ενιαίο πλαίσιο προγράμματος σπουδών της ελληνικής γλώσσας που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Π.Ι., σκοπός της γλωσσικής διδασκαλίας στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. είναι η ανάπτυξη της ικανότητας των μαθητών να χειρίζονται με επάρκεια και αυτοπεποίθηση, υπεύθυνα και δημιουργικά τον προφορικό και γραπτό λόγο και η ενδυνάμωση της επικοινωνιακής ικανότητας και συναισθηματικής ανάπτυξης με τελικό στόχο την κοινωνική προσαρμογή και την αυτονομία. Στο ωρολόγιο πρόγραμμα των ΕΕΕΕΚ δεν προβλέπονται τα κλασικά θεωρητικά μαθήματα που υπάρχουν σε άλλα εκπαιδευτικά πλαίσια όπως Αρχαία Ελληνικά, Αρχαία από μετάφραση, Νέα Ελληνική Γραμματεία, Έκθεση κλπ αφού δίνεται έμφαση στην κατάκτηση γλωσσικών δεξιοτήτων οι οποίες είναι αναγκαίες τόσο στην καθημερινότητα όσο και στην εργαστηριακή ειδικότητα που ακολουθεί ο μαθητής.
Εφαρμόζονται ύστερα από συνεργασία με το ΚΕΔΔΥ, το Σύμβουλο Ε.Α.Ε., εφόσον το επιτρέπουν οι δυνατότητες του σχολείου σε προσωπικό, ύστερα από εκπαιδευτική αξιολόγηση του κάθε μαθητή, εξατομικευμένα προγράμματα διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας, προσαρμοσμένα στις ανάγκες και τις δυνατότητες του κάθε μαθητή.
Πηγή: http://www.pi-schools.gr/special_education/aps-depps-eeeek.pdf