πάροδος οδού Σκρα, 12241, ΑΙΓΑΛΕΩ 210 5623560

Αισθητική Αγωγή (Καλλιτεχνικά)

Η αισθητική αγωγή γενικά περιλαμβάνει τα καλλιτεχνικά και τη μουσική. Εντούτοις στα ΕΕΕΕΚ η μουσική αποτελεί ξεχωριστό μάθημα ενώ έχει οριστεί ως αισθητική αγωγή να είναι τα καλλιτεχνικά.
Στο μάθημα αυτό οι μαθητές ζωγραφίζουν, κάνουν απλά μαθήματα ξυλογλυπτικής και πηλοπλαστικής χωρίς να αποκλείεται κάθε δραστηριότητα στα πλαίσια των καλών τεχνών ανάλογα με τις εξατομικευμένες ανάγκες και δυνατότητές τους.