πάροδος οδού Σκρα, 12241, ΑΙΓΑΛΕΩ 210 5623560

Πολιτιστικό Πρόγραμμα – “Γνωρίζω την πόλη μου-μαθαίνω την Ελλάδα”.

Κατά τη διάρκεια του σχολκού έτους 2017-18 υλοποιήθηκε για δεύτερη χρονιά Πολιτιστικό Πρόγραμμα με τίτλο: “Γνωρίζω την πόλη μου-μαθαίνω την Ελλάδα”. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 6 μαθητές και 3 εκπαιδευτικοί. Συντονιστής του προγράμματος ήταν ο Σταμάτης Π. (ΠΕ10) και συμμετείχαν και οι εκπαιδευτικοί Καρλή Κ. (ΠΕ33) και Αφουξενίδης Δ. (ΠΕ03). Οι στόχοι του προγράμματος ήταν να γνωρίσουν οι μαθητές την ιστορία της πόλης που διαμένουν, την ιστορία της Ελλάδος, τα ήθη και τα έθιμα των περιοχών απ΄όπου κατάγονται μαθητές κα εκπαιδευτικοί καθώς και της πόλης που διαμένουν και τέλος να γνωρίσουν βασικά χαρακτηριστικά της οικονομίας περιοχών της Ελλάδος καθώς και της πόλης τους. Συζητήθηκαν με τους μαθητές τα χαρακτηριστικά των περιοχών διαμονής και καταγωγής τους, αναζητήθηκε σχετικό έντυπο καθώς και ηλεκτρονικό υλικό, επίσης έγινε χρήση και ακουστικού υλικού. Χρησιμοποιήθηκε η μακέτα που είχε δημιουργηθεί στα πλαίσια του αντίστοιχου περσινού προγράμματος καθώς και ανάγλυφος χάρτης 3D καθώς και χάρτης της Ελλάδας με απτικό περίγραμμα. Οι λεζάντες στη μακέτα περιείχαν και γραφή Braille.

view IMG_20180424_104742 IMG_20180424_104742 IMG_5364.jpg IMG_5350.jpg Copy of IMG_20180424_101840 IMG_0117.JPG IMG_0118.JPG IMG_0958.jpg