πάροδος οδού Σκρα, 12241, ΑΙΓΑΛΕΩ 210 5623560

Erasmus+

Τον Ιούνιο του 2016 εγκρίθηκε αίτηση που υπέβαλε το σχολείο μας στο ΙΚΥ για συμμετοχή του προσωπικού του στο Πρόγραμμα Erasmus+ και συγκεκριμένα στη Δράση ΚΑ1 –Μαθησιακή Κινητικότητα προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης με τίτλο «Επιτόπια παρακολούθηση του προσωπικού του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Μαθητών με προβλήματα όρασης και πολλαπλές αναπηρίες Αιγάλεω στο κέντρο ημέρας “Mali Dom” στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας».

Η κινητικότητα θα πραγματοποιηθεί την επόμενη σχολική χρονιά.