πάροδος οδού Σκρα, 12241, ΑΙΓΑΛΕΩ 210 5623560

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Το περιβαλλοντικό μας πρόγραμμα!

Στο σχολείο μας κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά υλοποιήθηκε ένα πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης από τις κ.Κόσσυβα Μαρία (ΠΕ 88.02), Μανδαράκη Αριστέα (ΠΕ 02) και Σαμαρτζή Αθανασία (ΠΕ 30),  με τίτλο: «Δεν το θες; Μην το πετάς! Σκέφτομαι και δρω οικολογικά στο σχολείο μου».  Στο  πρόγραμμα αυτό, το οποίο έγινε σε συνεργασία με τον Δήμο Αιγάλεω,  συμμετείχαν πολλοί μαθητές και μαθήτριες της σχολικής μας μονάδας. Στόχος της συγκεκριμένης παιδαγωγικής παρέμβασης ήταν: α)  η κατανόηση της σπουδαιότητας της ανακύκλωσης και της αναγκαιότητας της επαναχρησιμοποίησης των υλικών, β) η γνωριμία με  τους τρόπους αειφορικής διαχείρισης των απορριμάτων και γ) η αναγνώριση της αξίας της ανακύκλωσης και των κινδύνων από τη ρύπανση του περιβάλλοντος. Η δράση στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, ενώ οι μαθητές και οι μαθήτριές μας αποκόμισαν τα μέγιστα οφέλη, μέσω της βιωματικής συμμετοχής τους στο πρόγραμμα.