πάροδος οδού Σκρα, 12241, ΑΙΓΑΛΕΩ 210 5623560

ΠΙΚΠΑ Βούλας

Την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου το σχολείο μας πραγματοποίησε διδακτική επίσκεψη στο ΠΙΚΠΑ Βούλας. Οι μαθητές μας ξεναγήθηκαν στους χώρους και αλληλεπίδρασαν με μαθητές του ιδρύματος. Το προσωπικό του σχολείου μας είχε τη χαρά να πληροφορηθεί για τον τρόπο λειτουργίας του ιδρύματος, για την ιστορία του και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει. Ήταν μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συνάντηση, ενώ η ανταλλαγή απόψεων και η κατάθεση εμπειριών πολύτιμη.