πάροδος οδού Σκρα, 12241, ΑΙΓΑΛΕΩ 210 5623560

Εκδρομές/Επισκέψεις

Μια από τις δραστηριότητες του σχολείου, στα πλαίσια της ψυχαγωγίας των μαθητών μας είναι και οι εκπαιδευτικές εκδρομές.
Προγραμματίζουμε και οργανώνουμε εκδρομές σε περιβάλλοντα μάθησης που βρίσκονται εκτός του παραδοσιακού χώρου του σχολείου. Από την πρώτη χρονιά λειτουργίας του σχολείου μας έχουμε πραγματοποιήσει εκδρομές- επισκέψεις σε διάφορους χώρους όπως μουσεία, πάρκα, κατασκηνώσεις, αθλητικές εγκαταστάσεις. Συγκεκριμένα έχουμε επισκεφτεί το Μουσείο Αφής στο Φάρο Τυφλών, τον Ιππικό Όμιλο, το πάρκο του Αντώνη Τρίτση, το εμπορικό Κέντρο Village Park, τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Ο.Α.Κ.Α. και του Τροκαντερού, τον κατασκηνωτικό χώρο “Η φωλιά του Παιδιού“, το κεντρικό πάρκο “Μπαρουτάδικο” στο Αιγάλεω καθώς και άλλα σχολεία με στόχο την αλληλεπίδραση των μαθητών μας.
Στόχος μας είναι η παροχή ίσων ευκαιριών σε όλα τα παιδιά και η συμμετοχή τους σε δραστηριότητες με βάση τα δικά τους ενδιαφέροντα και ανάγκες.
Στα άτυπα περιβάλλοντα μάθησης οι μαθητές δίνουν λύσεις σε πραγματικά προβλήματα, κάτι που δεν γίνεται στις παραδοσιακές τάξεις. Δημιουργούνται κοινωνικές ομάδες και έτσι τα παιδιά αποκτούν αυτοπεποίθηση και αυτονομία που θα την μεταφέρουν αργότερα στην εργασία στην τάξη.
Με τις εκδρομές επιτυγχάνουμε διαθεματική προσέγγιση της διδασκαλίας και τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες για ανακάλυψη και όχι για απομνημόνευση της γνώσης.