πάροδος οδού Σκρα, 12241, ΑΙΓΑΛΕΩ 210 5623560

Αθλητική Συνάντηση στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αγ. Δημητρίου

Tην Τετάρτη 6 Απριλίου 2016 πραγματοποιήθηκε διδακτική επίσκεψη στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αγίου Δημητρίου με σκοπό τη συμμετοχή των μαθητών μας στην 6η Ημέρα Άθλησης. Συμμετείχαν όλοι οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές του σχολείου μας.

Οι στόχοι της επίσκεψης ήταν η συμμετοχή κάποιων μαθητών μας σε ψυχοκινητικές δραστηριότητες καθώς και η γνωριμία και εξοικείωση τους με το άθλημα Boccia, η παρακολούθηση των αθλητικών αγώνων όλων των μαθητών καθώς και η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μαθητών των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Σε όλους τους μαθητές δόθηκαν βραβεία και μια πλακέτα ως αναμνηστικό της παρουσίας μας στο χώρο της εκδήλωσης.

20160406_114453 20160406_103357 20160406_102645