πάροδος οδού Σκρα, 12241, ΑΙΓΑΛΕΩ 210 5623560

Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας 2022-23

Στο σχολείο μας πραγματοποιήθηκε ένα πρόγραμμα Αγωγής Υγείας από τους: κ. Σαμαρτζή Αθανασία (ΠΕ30), κ. Χρυσανθακόπουλος Ανδρέας ΠΕ(30) και κ. Κυρίτση Ελευθερία (ΠΕ 23), με τίτλο: «Αναπτύσσοντας υγιείς συναισθηματικές – διαπροσωπικές – κοινωνικές σχέσεις σε μαθητές με προβλήματα όρασης και πολλαπλές αναπηρίες». 

Το πρόγραμμα αυτό έγινε τελικά σε συνεργασία με τη ΜΚΟ Sapt Hellas, το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Άρηξις» και τη ‘Β Παιδοψυχιατρική Κλινική του «Αττικόν» Νοσοκομείο. Στόχος των συγκεκριμένων παιδαγωγικών παρεμβάσεων ήταν:

α) να μάθουν οι μαθητές να σέβονται τον εαυτό τους και τους άλλους,

β) να μάθουν να δημιουργούν υγιείς και ασφαλείς κοινωνικές και διαπροσωπικές σχέσεις,

γ) να μάθουν μέχρι που φτάνουν τα όρια τα δικά τους και των άλλων και

δ) να μάθουν να αντιλαμβάνονται τα συναισθήματα τους και να μπορούν να εκφράζουν τα προσωπικά τους συναισθήματα ανά συνθήκη.

Η δράση πραγματοποιήθηκε με επιτυχία παρόλο που υπήρχανε κάποιες αλλαγές στις συνεργασίες, καθώς ήρθαν σε επαφή με νέα πρόσωπα (τους ειδικούς) και πραγματοποίησαν βιωματικές δραστηριότητες.

Δράση 1η ΜΚΟ Sapt Hellas

Επισκέφτηκαν το σχολείο μας εκπαιδευτές και ειδικοί σκύλοι θεραπευτικής επαφής ώστε να προσφέρουν συναισθηματική υποστήριξη και ψυχική ισορροπία στους μαθητές μας. Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές συνεργάστηκαν, ήρθαν πιο κοντά και εξέφρασαν προσωπικά συναισθήματα.

 

Δράση 2η Κέντρο Πρόληψης «Άρηξις»

Σε συνεργασία με τις ειδικούς του Κέντρου Πρόληψης «Άρηξις» δημιουργήσαμε μαζί με τα παιδιά μας «ασπίδες προστασίας» και αναλύσαμε τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να προστατεύσουμε τον εαυτό μας, τους φίλους μας και να δημιουργήσουμε υγιείς κοινωνικές και συναισθηματικές σχέσεις.

Δράση 3η Αττικόν Νοσοκομείο 2022-23

Στα πλαίσια συνεργασίας με τις κλινικές ψυχολόγους της ΄Β Παιδοψυχιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου Αττικόν πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική παρέμβαση μέσω κολάζ και συζήτησης κάνοντας αναφορά στο πως να προστατεύω το σώμα μου, να γνωρίζω τα όρια μου και μέσα από αυτά να δημιουργώ υγιείς και ασφαλείς κοινωνικές και συναισθηματικές σχέσεις.