πάροδος οδού Μίνωος, 12241, ΑΙΓΑΛΕΩ 2105623560

2016-17

Βασαρλής Γιώργος: Επιστάτης

Γράψα Σοφία: Καθαρίστρια