πάροδος οδού Μίνωος, 12241, ΑΙΓΑΛΕΩ 2105623560

2016-17

Eιδικό Β0ηθητικό Προσωπικό (2016-2017)

Λώλη Έλλη (ΔΕ1-ΕΒΠ)

Πάγκαλη Μαίρη (ΔΕ1-ΕΒΠ)

Φουντούκου Σωτηρία (ΔΕ1-ΕΒΠ)